Chính Sách Bảo Mật của Cửa Hàng Thời Trang Eco Store

Chúng tôi tại Eco Store cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách Eco Store thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và mua sắm trên trang web của Eco Store. Vui lòng đọc chính sách này cẩn thận để hiểu rõ cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:
– Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán khi bạn đăng ký tài khoản hoặc thực hiện mua sắm trên trang web của chúng tôi.

2. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân:
– Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý đơn hàng, giao hàng sản phẩm, cung cấp dịch vụ sau bán hàng, và liên hệ với bạn về tình trạng đơn hàng.
– Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin về sản phẩm mới, ưu đãi, và các thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận email tiếp thị bất kỳ lúc nào.

3. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân:
– Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin này khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng, hoặc tiết lộ.
– Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện đơn hàng của bạn (ví dụ: dịch vụ vận chuyển hoặc xử lý thanh toán) hoặc khi chúng tôi phải tuân theo các yêu cầu pháp lý.

4. Quyền Lựa Chọn và Kiểm Soát:
– Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi.
– Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng gửi email tiếp thị cho bạn bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi tùy chọn trong tài khoản của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi trực tiếp.

5. Liên Hệ Chúng Tôi:
– Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [thông tin liên hệ].

6. Thay Đổi Chính Sách:
– Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này từ thời gian này qua thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân. Mọi thay đổi này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ [ngày] và áp dụng cho tất cả khách hàng của chúng tôi.